หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ผังองค์กรและบุคลากร 
วิทยบรรณสาร 
บริการสารสนเทศ 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
พิพิธภัณฑ์ศาลไทย 
บรรณารักษ์สัญจร 
แนะนำหนังสือให้ศูนย์วิทยฯ 
ภาพกิจกรรมพิธิเปิดห้องสมุดต้นแบบฯ 
กระดานถาม-ตอบ 
KM : การจัดการความรู้ 
ความรู้สู่อาเซียน : ASEAN 
ผู้ดูแลระบบ 

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม แนะนำ E-Book ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 1 เดือนเมษายน - กันยาฯ   2 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 112 )
ประมวลภาพข่าวพิธิเปิดวิทยบริการศาลอาญากรุงเทพใต้   29 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 99 )
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เชิญชวนทุกท่านอ่าน E-book ใหม่ จากระบบฐานข้อมูลใหม่ ประจำเดือนกรกฎาฯ   14 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 254 )
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำข้อตกลงร่วมกับ โครงการเครือข่ายห้องฯ   14 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 131 )
แนะนำ E-book ใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558   7 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 225 )
ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ปิดปรับปรุง   16 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 297 )
อ่าน E-book วันนี้ ลุ้นรับกล่องเอนกประสงค์และผ้าเช็ดตัวค่ะ   16 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 249 )
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้มอบรางวัลกิจกรรมสุดยอดนักอ่าน E-Book ประจำเดือนตุลาคม 2557   27 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 444 )
อ่าน E-BOOK วันนี้ ลุ้นรับกระเป๋าจากสถิติการเข้าใช้งานมากที่สุด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557   21 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 187 )
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เปิดให้บริการหนังสือรูปแบบใหม่ ในลักษณะของ E-books   3 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 878 )
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม มีหนังสือคำพิพากษาฎีกา ปีเก่าๆ ศาลใดที่ต้องการติดต่อขอรับได้ที่ คุณฯ   12 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 337 )
แบบฟอร์มส่งงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ   6 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 786 )
แนะนำเอกสารประกอบโครงการสัมมนาเรื่อง "กฎหมายเยาวชนและครอบครัวฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไร?"   27 เม.ย. 2555 ( อ่าน : 1706 )
ห้องสมุดฯขยายเวลาการยืมหนังสือ   15 ก.พ. 2555 ( อ่าน : 574 )
งานสัมมนา สำนักงานศาลยุติธรรม   29 ก.ค. 2554 ( อ่าน : 1211 )
การเผยแพร่สารสนเทศของหน่วยงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล   15 ก.พ. 2554 ( อ่าน : 800 )
การแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง   8 ต.ค. 2553 ( อ่าน : 524 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมร่วมกับร้านหนังสือคิโนะคูนิยะ แนะนำฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ Cengage
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมร่วมกับร้านหนังสือคิโนะคูนิยะ แนะนำฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ Cengage
  :: วันที่ 3 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เปิดบริการนอกเวลาทำการ
ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เปิดบริการนอกเวลาทำการ
  :: วันที่ 3 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
  :: วันที่ 9 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ
  :: วันที่ 7 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 128 )
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลจังหวัดปทุมธานี
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลจังหวัดปทุมธานี
  :: วันที่ 7 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 82 )
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลจังหวัดนครปฐม
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลจังหวัดนครปฐม
  :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 132 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)