หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ผังองค์กรและบุคลากร 
วิทยบรรณสาร 
บริการสารสนเทศ 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
พิพิธภัณฑ์ศาลไทย 
บรรณารักษ์สัญจร 
แนะนำหนังสือให้ศูนย์วิทยฯ 
ภาพกิจกรรมพิธิเปิดห้องสมุดต้นแบบฯ 
กระดานถาม-ตอบ 
KM : การจัดการความรู้ 
ความรู้สู่อาเซียน : ASEAN 
ผู้ดูแลระบบ 

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม แจ้งปิดห้องสมุดเพื่อปรับปรุง   3 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 69 )
ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ปิดปรับปรุง   16 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 176 )
อ่าน E-book วันนี้ ลุ้นรับกล่องเอนกประสงค์และผ้าเช็ดตัวค่ะ   16 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 219 )
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้มอบรางวัลกิจกรรมสุดยอดนักอ่าน E-Book ประจำเดือนตุลาคม 2557   27 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 419 )
อ่าน E-BOOK วันนี้ ลุ้นรับกระเป๋าจากสถิติการเข้าใช้งานมากที่สุด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557   21 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 169 )
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เปิดให้บริการหนังสือรูปแบบใหม่ ในลักษณะของ E-books   3 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 717 )
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม มีหนังสือคำพิพากษาฎีกา ปีเก่าๆ ศาลใดที่ต้องการติดต่อขอรับได้ที่ คุณฯ   12 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 306 )
แบบฟอร์มส่งงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ   6 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 739 )
แนะนำเอกสารประกอบโครงการสัมมนาเรื่อง "กฎหมายเยาวชนและครอบครัวฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไร?"   27 เม.ย. 2555 ( อ่าน : 1591 )
ห้องสมุดฯขยายเวลาการยืมหนังสือ   15 ก.พ. 2555 ( อ่าน : 547 )
งานสัมมนา สำนักงานศาลยุติธรรม   29 ก.ค. 2554 ( อ่าน : 1121 )
การเผยแพร่สารสนเทศของหน่วยงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล   15 ก.พ. 2554 ( อ่าน : 766 )
การแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง   8 ต.ค. 2553 ( อ่าน : 512 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ
  :: วันที่ 7 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 89 )
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลจังหวัดปทุมธานี
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลจังหวัดปทุมธานี
  :: วันที่ 7 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลจังหวัดนครปฐม
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลจังหวัดนครปฐม
  :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 107 )
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
  :: วันที่ 17 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 94 )
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
  :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 106 )
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร
รายงานการปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร
  :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 128 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)