ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศ : ศูนย์วิทยบริการฯ ขอระงับการให้บริการ Ebook by OpenServ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 เป็นต้นไปข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

57

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “อัดเสียงอ่านหนังสือสำหรับผู้พิการทางด้านสายตา” เพื่อน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดร จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยผู้สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10900 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-541 0206, 02-541 2376 (อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ) โทร 02-512 8440

อ่านข่าว

Knowledge Management

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ