ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศ : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ขอระงับการให้บริการฐานข้อมูล Ebook by OpenServ ชั่วคราวขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

103

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้จัดโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ครั้งที่ 3/2560 การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Language Cafe' ไขข้อข้องใจปัญหาภาษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยมี นายชัชเวช สุกิจจวนิช ผู้พิพากาษศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นวิทยากร ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ในการนี้ นายพิสิษฐ นิ่งน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

อ่านข่าว

Knowledge Management

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ