หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมพัฒนาระบบเว็บไซต์และฐานข้อมูลห้องสมุดศาลยุติธรรมเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าใช้งานได้ที่ www.library.coj.go.th



ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
Knowledge Society Online in Inside COJ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โดยกลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจำศาล จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร วันที่ 21-24 มกราคม 256
 2. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เปิดให้บริการคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับย่อในรูปแบบดิจิทัล
 3. แนะนำหนังสือน่าสนใจ ประจำวันพุธที่ 3 มกราคม 2561
 4. โจรห้าเส้น บอกศาลา ริบราชบาตร เมียกลางเมือง หมายถึงอะไร?
 5. แนะนำหนังสือน่าสนใจ กุมภาพันธ์ 2561
 6. การเข้าสู่ระบบสมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรม www.library.coj.go.th
 7. แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ 2561-2565 (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560)
 8. ครุฑ ตราครุฑ ความหมายและความสำคัญ
 9. ข้าราชการไทย กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0
 10. แนะนำหนังสือน่าสนใจผู้ร่วมกิจกรรม Read Because of love
 11. เปิดข้อกฎหมายจอดรถกีดขวางการจราจร
 12. เสื้อครุย ลอมพอก คืออะไร
 13. แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ เดือนเมษายน 2561
 14. วิธีการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการ
 15. แนะนำหนังสือใหม่พฤษภาคม 2561
 16. 4 ระดับของความเครียด
 17. Social the Series สิ่งที่ไม่ควรโพสต์ลงในโซเซียลเน็ตเวิร์ค
 18. 10 ความผิดวินัยใกล้ตัว
 19. แนะนำหนังสือน่าอ่าน พฤษภาคม 2561-1
 20. แนะนำหนังสือน่าอ่าน พฤษภาคม 2561-2
 21. เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ
 22. Cloud Storage
 23. ท่านทราบหรือไม่ บุษบกสัมฤทธิ์หรือยอดปราสาทยุติธรรม...
 24. แนะนำหนังสือน่าสนใจ หนังสือน่าอ่านเกี่ยวกับภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการบริหารงานบุคคล
 25. 17 สัญญาณอันตราย ถึงเวลาต้องวางสมาร์ทโฟนเสียที
 26. กินเพลินตอนประชุมระวังเสี่ยงโรค
 27. ชีวิตดีด้วย 6 วิธีสื่อสารทางบวก
 28. มีสติ ใช้ชีวิตเช็คก่อนแชร์
 29. เทคโนโลยีซินโดรม ภัยสุขภาพคุกคามคนติดหน้าจอ
 30. การดำเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับบริจาคและหนังสือที่ศาลและหน่วยงานเป็นผู้จัดหาฯ
 31. การให้บริการคำพิพากษาศาลฎีกา
 32. แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ มิถุนายน 2561-1
 33. แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ มิถุนายน 2561-2
 34. แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ มิถุนายน 2561-3
 35. แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ มิถุนายน 2561-4
 36. แง่คิดดีๆ ในการทำงานจากดารา-ศิลปินไทย
 37. แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ กรกฎาคม 2561-1
 38. 8 แนวคิดเป็นผู้นำ ไม่ทำให้ตัวเองเครียด
 39. แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ กรกฎาคม 2561-2
 40. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเดือนกรกฎาคม
 41. แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ สิงหาคม 2561-1
 42. การประชุมทางวิชาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในกระบวนการยุติธรรม วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
 43. แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ สิงหาคม 2561-2
 44. แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ สิงหาคม 2561-3
 45. แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ สิงหาคม 2561-4
 46. Digital Transformation คืออะไร
 47. สรุปเนื้อหาหารบรรยายพิเศษ “Go Beyond Your Comfort Zone” กับดักอันตราย ทำลายศักยภาพ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมลงใน Inside COJ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1. ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)
 2. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมปรับเวลาการให้บริการห้องสมุดทั้งสองแห่ง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560
 3. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา และชุดปฏิบัติการทางภาษาฯ
 4. ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
 5. ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา และอาคารศาลแขวงพระนครเหนือ เปิดให้บริการนอกเวลา มกราคม - มิถุนายน 2561
 6. ขอเชิญร่วมฟังการอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 31 ม.ค. 61 วิทยากรบรรยายโดย นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายเฉลิมพล นาคสุวรรณ ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
 7. ขอเชิญร่วมฟังการอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 31 ม.ค. 61 วิทยากรบรรยายโดย นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายเฉลิมพล นาคสุวรรณ ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา2
 8. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านต้อนรับวันแห่งความรัก Read...Because of Love
 9. ชอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ "Language Cafe ไขข้อข้องใจปัญหาภาษา"
 10. การจัดกิจกรรมโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
 11. คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
 12. ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) ด้านกฎหมาย WESTLAW
 13. ของขวัญแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 14. เชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
 15. ขอเชิญชวนรับชมการบรรยายพิเศษผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ซึ่งเป้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ในวันที่ 27 มีนาคม 2561
 16. กิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ณ ห้องสมุดประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561
 17. ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) ภาษาไทย ฐานข้อมูล 2ebook
 18. ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล "ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย" ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 19. "อ่านหนังสือในดวงใจ" น้อมเกล้าถวายเนื่องในวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 20. ประกาศรายชื่อที่ได้รับรางวัลกิจกรรม “อ่านหนังสือในดวงใจ”
 21. ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม(ส่วนกลาง) ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “การเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนต์และเพลงต่างประเทศ” วิทยากรบรรยายโดย นายเดชวิบุล พนาเศรษฐเนตร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 22. สรุป พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
 23. ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย ฐานข้อมูล "รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม"
 24. Service For All Gen
 25. Exam preparation เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษในทุกระดับ
 26. ฐานข้อมูลกฎหมาย WestlawNext
 27. การเข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 2ebook
 28. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม จัดทำฐานข้อมูลการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) (แผนพัฒนารายบุคคล/IDP)
 29. แนวปฏิบัติในการส่งหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานจัดพิมพ์ให้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 30. ฐานข้อมูลกฎหมายและฐานข้อมูล Ebook
 31. วันที่ 7 สิงหาคม "วันระพี"
 32. การบรรยายพิเศษ "ห้องสมุดกฎหมายกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง" "เพลินพิศ พิพิธภัณฑ์ศาลไทย ความทรงจำในมุมมองใหม่" วันที่ 17 สิงหาคม 2561
 33. การบรรยายพิเศษ “การสร้างสมดุลในการทำงานและการดำรงชีวิต (Work Life balance)” วันที่ 20 สิงหาคม 2561
 34. การบรรยายพิเศษ “Go Beyond Your Comfort Zone” กับดักอันตราย ทำลายศักยภาพ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
 35. การบรรยายพิเศษ “การเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลงต่างประเทศ" วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
 36. การอภิปราย "ฺBook Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ"วันที่ 31 มกราคม 2561
 37. การอภิปราย "Exam preparation เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษในทุกระดับ" 28 มิ.ย 61
 38. ข้อมูลบริการดีๆ ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 39. ข้อมูลบริการดีๆ ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม-qrcode
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1. 101 ปี ธงชาติไทย
 2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 3. ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวการใช้โปรแกรมภาษาและชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)
 4. การเปิดให้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 5. ขอเชิญชมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 6. ขอเชิญร่วมถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
 7. การให้บริการคำพิพากษาศาลฎีกาของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 8. 23 ตุลาคม น้อมรำลึกพระปิยมหาราช
 9. แนวปฏิบัติในการส่งหนังสือที่หน่วยงานจัดพิมพ์ให้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 10. สรุปผลความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูล "รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม" ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2561
 11. สถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 12. ขอเชิญร่วมฟังการอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 15 พฤศจิกายน 2561 อภิปรายโดย นางเมธินี ชโลธร ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา ดำเนินการอภิปรายโดย นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
 13. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองฯ
 14. What Mindset กระบวนการทางความคิด การปรับทัศนคติมองโลกในแง่มุมที่ควรจะเป็นฯ
 15. แบบตอบรับหนังสือและวารสารออนไลน์
 16. ขอเชิญชมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 3-7 ธันวาคม 2561
 17. สิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
Knowledge Management
การจัดการองค์ความรู้
 1. มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ด้วย RDA (Resource Description and Access) โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. สัมนาข้อตกลงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 3. โครงการจัดการความรู้ ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์
 4. โครงการบรรยายทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ยุคดิจิทัล
 5. Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจภายใต้โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning)
 6. สรุปโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ยุคดิจิตอล โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 7. แนวปฏิบัติสำหรับทรัพยากรสารสนเทศที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางเทคนิคห้องสมุด
 8. การจัดหาหนังสือ วัสดุการเรียนรู้ทุกประเภทและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนรู้สำหรับศาลยุติธรรมทั่วประเทศและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
 10. คู่มือการใช้งานโปรแกรม English 20 Interactive
 11. นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำคลังความรู้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
 12. ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2559
 13. นว 1469 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
 14. เอกสารแนบ นว 1469 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
 15. นว 63(ป) เรื่องแนวปฏิบัติในการขอให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560
 16. เอกสารแนบ นว 63(ป) เรื่องแนวปฏิบัติในการขอให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560
 17. ศย 008/ว 34 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง
 18. ศย 008/ว 83(ป) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง
 19. การแบ่งประเภทห้องสมุดและแนวทางการสนับสนุนห้องสมุดประจำศาลและห้องสมุดหน่วยงาน
โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1. โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ครั้งที่ 2/2561 การอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ”
 2. โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ครั้งที่ 3/2561 กิจกรรมบรรยายพิเศษ "Language Cafe ไขข้อข้องใจปัญหาภาษา"
 3. แนวปฏิบัติในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่จัดโดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 4. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมดำเนิน "โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) เข้าสู่ปีที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561"
 5. แผนดำเนินงาน โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง "แนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา และชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)" ครั้งที่ 1
 2. การบรรยายพิเศษหัวข้อ Language Cafe ไขข้อข้องใจปัญหาภาษา
 3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่อในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560
 4. การอภิปรายในหัวข้อ Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ
 5. บรรยายพิเศษ เรื่อง การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ ตามโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ครั้งที่ 2 / 2560
 6. กิจกรรมศาลยุติธรรมบุ๊คแฟร์ (COJ BOOK FAIR) การออกร้านจำหน่ายหนังสือ
 7. การบรรยายพิเศษเรื่องสร้างสุขภาพกาย เพื่อสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน
 8. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ระบบงานห้องสมุด การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
 9. การบรรยายพิเศษ แนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา
 10. การบรรยายพิเศษเรื่องเสริมสรา้งสุขภาพใจ เพื่อสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน
 11. การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลงต่างประเทศที่มีเสียงพูดและคำบรรยายภาษาอังกฤษ
 12. การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางกฎหมายเพื่อการพัฒนา
 13. การอภิปราย เรื่อง Exam Preparation แนะแนวและจัดหาเอกสาร ข้อมูล ตำรา/แบบทดสอบเพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ
 14. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การแต่งกายผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น
 15. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร
กิจกรรมบรรณารักษ์สัญจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1. ภาพการจัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องสมุดประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจำศาล ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 2. ภาพการจัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจรเพื่อจัดห้องสมุดและนิเทศงานห้องสมุดประจำศาลอาญา ระหว่างวันที่17 - 20 เมษายน 2561 โดยกลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจำศาล ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 3. ภาพการจัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจรเพื่อจัดห้องสมุดและนิเทศงานห้องสมุดประจำสำนักอธิบดีผุ้พิพากษาภาค 2 จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่23 - 27 เมษายน 2561 โดยกลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจำศาล ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 4. กิจกรรมบรรณารักษ์สัญจรเพื่อจัดห้องสมุดและนิเทศงานห้องสมุดประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยกลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจำศาล ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 5. กิจกรรมบรรณารักษ์สัญจรเพื่อจัดห้องสมุดและนิเทศงานห้องสมุดประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561 โดยกลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจำศาล ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 6. กิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ณ ห้องสมุดประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม วันที่ ๑๕ – ๒๑ กรกฎาคม 2561 โดยกลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจำศาล ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 7. กิจกรรมบรรณารักษ์สัญจรห้องสมุดประจำศาลจังหวัดมีนบุรี ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม 2561 โดยกลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจำศาล ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 8. กิจกรรมบรรณารักษ์สัญจรเพื่อจัดห้องสมุดและนิเทศงานห้องสมุดประจำศาลภาษีอากรกลาง ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจำศาล ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
แบบฟอร์ม
ประกาศ
ประกาศ
 1. แนวปฏิบัติในการจัดส่งหนังสือให้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำคลังความรู้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
 3. แนวปฏิบัติในการดูแลอนุรักษ์โบราณสถาน/อาคารอนุรักษ์
 4. แนวปฏิบัติสำหรับทรัพยากรสารสนเทศที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางเทคนิคห้องสมุด
 5. แนวปฏิบัติในการจัดซื้อและทำลายราชกิจจานุเบกษา
 6. แจ้งเรื่องการรับชมผ่านการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) กิจกรรมส่งเสริมการรียนรู้ด้วยตนเองที่จัดโดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สามารถนำมารวบรวมและรายงานผลตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ได้

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด