หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขณะนี้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมอยู่ระหว่างทดลองการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมระบบใหม่ ขอภัยในความไม่สะดวกลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
Knowledge Society Online in Inside COJ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โดยกลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจำศาล จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร วันที่ 21-24 มกราคม 256
 2. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เปิดให้บริการคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับย่อในรูปแบบดิจิทัล
 3. แนะนำหนังสือน่าสนใจ ประจำวันพุธที่ 3 มกราคม 2561
 4. โจรห้าเส้น บอกศาลา ริบราชบาตร เมียกลางเมือง หมายถึงอะไร?
 5. แนะนำหนังสือน่าสนใจ กุมภาพันธ์ 2561
 6. การเข้าสู่ระบบสมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรม www.library.coj.go.th
 7. การเข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 2ebook
 8. แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ 2561-2565 (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560)
 9. ครุฑ ตราครุฑ ความหมายและความสำคัญ
 10. ข้าราชการไทย กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0
 11. แนะนำหนังสือน่าสนใจผู้ร่วมกิจกรรม Read Because of love
 12. เปิดข้อกฎหมายจอดรถกีดขวางการจราจร
 13. เสื้อครุย ลอมพอก คืออะไร
 14. แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ เดือนเมษายน 2561
 15. วิธีการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการ
 16. แนะนำหนังสือใหม่พฤษภาคม 2561
 17. 4 ระดับของความเครียด
 18. Social the Series สิ่งที่ไม่ควรโพสต์ลงในโซเซียลเน็ตเวิร์ค
 19. 10 ความผิดวินัยใกล้ตัว
 20. แนะนำหนังสือน่าอ่าน พฤษภาคม 2561-1
 21. แนะนำหนังสือน่าอ่าน พฤษภาคม 2561-2
 22. เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ
 23. Cloud Storage
ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมลงใน Inside COJ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1. ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)
 2. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมปรับเวลาการให้บริการห้องสมุดทั้งสองแห่ง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560
 3. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา และชุดปฏิบัติการทางภาษาฯ
 4. ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
 5. ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา และอาคารศาลแขวงพระนครเหนือ เปิดให้บริการนอกเวลา มกราคม - มิถุนายน 2561
 6. ขอเชิญร่วมฟังการอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 31 ม.ค. 61 วิทยากรบรรยายโดย นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายเฉลิมพล นาคสุวรรณ ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
 7. ขอเชิญร่วมฟังการอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 31 ม.ค. 61 วิทยากรบรรยายโดย นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายเฉลิมพล นาคสุวรรณ ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา2
 8. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านต้อนรับวันแห่งความรัก Read...Because of Love
 9. ชอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ "Language Cafe ไขข้อข้องใจปัญหาภาษา"
 10. HR Talk : เจาะลึกแนวทางการบริหาคนแนวใหม่ โดย นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
 11. การจัดกิจกรรมโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
 12. คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
 13. ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) ด้านกฎหมาย WESTLAW
 14. ของขวัญแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 15. เชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
 16. ขอเชิญชวนรับชมการบรรยายพิเศษผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ซึ่งเป้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ในวันที่ 27 มีนาคม 2561
 17. กิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ณ ห้องสมุดประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561
 18. ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) ภาษาไทย ฐานข้อมูล 2ebook
 19. ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล "ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย" ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 20. "อ่านหนังสือในดวงใจ" น้อมเกล้าถวายเนื่องในวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 21. ประกาศรายชื่อที่ได้รับรางวัลกิจกรรม “อ่านหนังสือในดวงใจ”
 22. ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม(ส่วนกลาง) ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “การเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนต์และเพลงต่างประเทศ” วิทยากรบรรยายโดย นายเดชวิบุล พนาเศรษฐเนตร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 23. สรุป พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
Knowledge Management
การจัดการองค์ความรู้
 1. มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ด้วย RDA (Resource Description and Access) โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. สัมนาข้อตกลงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 3. โครงการจัดการความรู้ ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์
 4. โครงการบรรยายทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ยุคดิจิทัล
 5. Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจภายใต้โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning)
 6. สรุปโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ยุคดิจิตอล โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 7. แนวปฏิบัติสำหรับทรัพยากรสารสนเทศที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางเทคนิคห้องสมุด
 8. การจัดหาหนังสือ วัสดุการเรียนรู้ทุกประเภทและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนรู้สำหรับศาลยุติธรรมทั่วประเทศและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
 10. คู่มือการใช้งานโปรแกรม English 20 Interactive
 11. นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำคลังความรู้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
 12. ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2559
 13. นว 1469 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
 14. เอกสารแนบ นว 1469 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
 15. นว 63(ป) เรื่องแนวปฏิบัติในการขอให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560
 16. เอกสารแนบ นว 63(ป) เรื่องแนวปฏิบัติในการขอให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560
 17. ศย 008/ว 34 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง
 18. ศย 008/ว 83(ป) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง
 19. การแบ่งประเภทห้องสมุดและแนวทางการสนับสนุนห้องสมุดประจำศาลและห้องสมุดหน่วยงาน
โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง "แนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา และชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)" ครั้งที่ 1
 2. การบรรยายพิเศษหัวข้อ Language Cafe ไขข้อข้องใจปัญหาภาษา
 3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่อในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560
 4. การอภิปรายในหัวข้อ Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ
 5. บรรยายพิเศษ เรื่อง การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ ตามโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ครั้งที่ 2 / 2560
 6. กิจกรรมศาลยุติธรรมบุ๊คแฟร์ (COJ BOOK FAIR) การออกร้านจำหน่ายหนังสือ
 7. การบรรยายพิเศษเรื่องสร้างสุขภาพกาย เพื่อสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน
 8. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ระบบงานห้องสมุด การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
 9. การบรรยายพิเศษ แนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา
 10. การบรรยายพิเศษเรื่องเสริมสรา้งสุขภาพใจ เพื่อสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน
 11. การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลงต่างประเทศที่มีเสียงพูดและคำบรรยายภาษาอังกฤษ
 12. การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางกฎหมายเพื่อการพัฒนา
 13. การอภิปราย เรื่อง Exam Preparation แนะแนวและจัดหาเอกสาร ข้อมูล ตำรา/แบบทดสอบเพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ
 14. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การแต่งกายผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น
 15. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ตารางกิจกรรมของโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง "แนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา และชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)" ครั้งที่ 1
 2. บรรยายพิเศษ เรื่อง การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ ตามโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ครั้งที่ 2 / 2560
 3. การบรรยายพิเศษหัวข้อ Language Cafe' ไขข้อข้อใจปัญหาภาษา
 4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560
 5. การอภิปรายในหัวข้อ Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ
 6. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างสุขภาพกาย เพื่อสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน
 7. การบรรยายพิเศษแนะนำการใช้โปรแกรมภาษา
 8. การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนต์และเพลงต่างประเทศที่มีเสียงพูดและคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 9. การบรรยายพิเศษหัวข้อ "ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพื่อการพัฒนา"
 10. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง การอภิปราย เรื่อง Exam Preparation แนะแนวและจัดหาเอกสาร ข้อมูล ตำรา/แบบทดสอบเพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ
 11. กิจกรรมศาลยุติธรรมบุ๊คแฟร์ (COJ BOOK FAIR) การออกร้านจำหน่ายหนังสือ
กิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร
แบบฟอร์ม
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด