ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมอยู่ระหว่างทดลองการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมระบบใหม่ ขอภัยในความไม่สะดวก

กิจกรรมของโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Self Access Learning ) ครั้งที่ 12/2560


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 -12.00 น. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้จัดกิจกรรมของโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Self Access Learning ) ครั้งที่ 12/2560 การบรรยายพิเศษหัวข้อ "ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพื่อการพัฒนา" ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 โดยมี นายธนารักษ์ เนาวรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นวิทยากร


เอกสารแนบ